167 ogledov
Všečkaj

Površine z ekološkim pomenom

Sloj vsebuje podatke o površinah z ekološkim pomenom (PEP) - praha, katerih vir so prijavljene površine kmetovalcev na zbirnih vlogah (ZV). Gre za površine, ki so v naravi v prahi 3 ali več let. V skladu z uredbo o neposrednih plačilih se v Sloveniji kot PEP štejejo (1) zemljišče v prahi, (2) površina s kmetijskimi rastlinami, ki vežejo dušik, (3) površina pod naknadnimi posevki ali podsevkom, (4) zemljišče v prahi za medonosne rastline. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (3)

html
Javni pregledovalnik grafičnih podatkov MKGP
html
Povezava na prenos podatkov. Podatki so v .shp formatu in se ažurirajo enkrat letno.
html
INSPIRE - Površine z ekološkim pomenom - ATOM

Dodatne povezave (2)

html
Vir na portalu INSPIRE
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 12. 11. 2019
Posodobljeno na OPSI 25. 07. 2022
Ključne besede BPS, EFA, IACS, IAKS, LPIS, Nacionalno, Neposredna plačila, PEP, Pokrovnost tal, Površine z ekološkim pomenom
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke slv
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev uporabe
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2015-01-0050
Pravna podlaga - nazivi Uredba o shemah neposrednih plačil (Uradni list RS, št. 2/15, 13/15, 30/15, 103/15, 36/16, 84/16, 23/17, 5/18, 10/19, 78/20)
URL zunanjega zajema https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ
Datum zunanjega zajema 25/07/2022 23:20
Datum metapodatkov 25. 7. 2022
GUID zunanjega zajema 0ad4543e-ea38-4afe-817c-db73a6153125
Geografsko območje Slovenija
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka
Omejitve dostopa No limitations
Koordinate z.š.: 46.89° do 45.42°
z.d.: 13.35° do 16.63°
Datum referenciranja zbirke 1. 1. 2020 (Datum nastanka)
Tip vira po ISO19139 Podatkovna zbirka
Jezik metapodatkov slv
Povezane storitve (ni povezav)

Komentarji [0]

Dodaj komentar ...

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.