140 ogledov

Požarno ogroženi gozdovi

Zavod za gozdove Slovenije v skladu s 12. členom pravilnika o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/2009) v okviru izdelave gozdnogospodarskih načrtov opravi razvrstitev gozdov po stopnjah požarne ogroženosti v skladu z metodo iz Priloge 2 pravilnika. Za načrtovanje ukrepov varstva gozdov pred požari se gozdovi razvrščajo v štiri stopnje požarne ogroženosti, in sicer: 1. stopnja požarne ogroženosti: zelo velika ogroženost; 2. stopnja požarne ogroženosti: velika ogroženost; 3. stopnja požarne ogroženosti: srednja ogroženost; 4. stopnja požarne ogroženosti: majhna ogroženost. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Požarno ogroženi gozdovi

Dodatne povezave (2)

html
Vir na portalu INSPIRE
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 05. 2018
Posodobljeno na OPSI 14. 12. 2021
Ključne besede Območja nevarnosti naravnih nesreč, Zavarovana območja, ogroženost, požar
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke slv
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov http://inspire.ec.europa.eu/metadata-codelist/ConditionsApplyingToAccessAndUse/noConditionsApply
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2000-01-3942
Pravna podlaga - nazivi Pravilnik o varstvu gozdov
URL zunanjega zajema https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ
Datum zunanjega zajema 14/12/2021 00:20
Datum metapodatkov 13. 12. 2021
GUID zunanjega zajema a0d9b993-b597-47ff-b2fd-f0482f719ca5
Geografsko območje Slovenija
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka
Omejitve dostopa No limitations
Koordinate z.š.: 46.8763° do 45.4258°
z.d.: 13.3835° do 16.6079°
Datum referenciranja zbirke 16. 11. 2012 (Datum objave), 1. 1. 2001 (Datum nastanka)
Tip vira po ISO19139 Podatkovna zbirka
Jezik metapodatkov slv
Povezane storitve (ni povezav)

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.