266 ogledov

Praksa Informacijskega pooblaščenca iz področja varstva osebnih podatkov

Z namenom enostavne in široke dostopnosti prakse Informacijskega pooblaščenca na področju varstva osebnih podatkov objavljamo dokumente iz inšpekcijske prakse, prekrškovnih postopkov in nezavezujoča mnenja. Dokumenti so na voljo v odprtem formatu (.odt). Paketi datotek bodo ažurirani na mesečni ravni. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (14)

odt
Inšpekcijske odločbe od JAN 2016 do FEB 2019
odt
Inšpekcijske odločbe MAR 2019
odt
Inšpekcijske odločbe APR 2019
odt
Sklepi o ustavitvi od JAN 2016 do FEB 2019
odt
Sklepi o ustavitvi FEB 2019
odt
Sklepi o ustavitvi MAR 2019
odt
Sklepi o ustavitvi APR 2019
odt
Sklepi o ustavitvi MAJ 2019
odt
Odločbe o prekršku od JAN 2016 do FEB 2019
odt
Odločbe o prekršku FEB 2019
odt
Odločbe o prekršku MAR 2019
odt
Odločbe o prekršku APR 2019
odt
Odločbe o prekršku MAJ 2019

Dodatne povezave (2)

html
Praksa IP na področju varstva osebnih podatkov
html
Iskalnik po mnenjih IP

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 27. 06. 2019
Posodobljeno na OPSI 07. 02. 2020
Ključne besede DPO, Direktiva (EU) 2016/680, EMŠO, GDPR, Policijska direktiva, Splošna uredba, Splošna uredba o varstvu podatkov, Uredba (EU) 2016/679, ZVOP-1, ZVOP-2, Zakon o varstvu osebnih podatkov, accountability principle, anonimizacija, avtomatizirano odločanje, ažurnost, bančni podatki, biometrični podatki, celovitost, certifikacija, davčna številka, davčni podatki, delovna razmerja, društva, elektronska pošta, enolični identifikator, enotna matična številka občana, evidence dejavnosti obdelave, filozofsko prepričanje, fotografija, genetski podatki, informacijska varnost, informiranje posameznika, internet stvari, inšpekcijski postopek, javni sektor, kodeksi ravnanja, kršitev, mediji, moderne tehnologije, nadzorni organ, nagradne igre, neposredno trženje, nosljive naprave, obdelovalec, oblikovanje profilov, obveščanje o kršitvah varnosti, ocena učinkov v zvezi z varstvom podatkov, odgovornost, omejitev shranjevanja, osebni podatek, pogodbena obdelava, pooblaščena oseba za varstvo podatkov, posebne vrste osebni podatek, posredovanje osebnih podatkov med upravljavci, postopki na centrih za socialno delo, povezana družba, povezovanje zbirk, pošta, poštenost, pravica do omejitve, pravica do popravka, pravica do pozabe, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, pravica do ugovora, pravica dostopa, pravice posameznikov, pravne podlage, predstavnik obdelovalca, predstavnik upravljavca, preglednost, prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacije, pridobivanje osebnih podatkov iz zbirk, privolitev, profiliranje, psevdonimizacija, rok hrambe, sindikati, skupni upravljavci, snemanje sej in javnih dogodkov, spolna usmerjenost, storitev informacijske družbe, svetovni splet, telekomunikacije, točnost, transparentnost, trgovinska dejavnost, uporabnik, upravljanje gospodarskih družb, upravljavec, varstvo osebnih podatkov, versko prepričanje, vgrajeno in privzeto varstvo podatkov, videonadzor, vpogled v osebne podatke umrlih, zadevni nadzorni organ, zakoniti interes, zakonitost, zasebni sektor, zaupnost, zavarovalništvo, zavarovanje osebnih podatkov, zbirka, zbirke osebnih podatkov, zdravstveni osebni podatki, čezmejna obdelava
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Uredba (EU) 2016/679 (Splošna uredba o varstvu podatkov)
Pravna podlaga - SOP številka 2004-01-3836, 2002-01-2758, 2003-01-0238, 1999-01-3777, 1991-01-1409
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
Zakon o inšpekcijskem nadzoru (ZIN)
Zakon o prekrških (ZP-1)
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
Ustava Republike Slovenije (URS)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja mesečno
Časovno obdobje 1. 1. 2016 - 31. 5. 2019
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.