Pregled novosti knjig in člankov knjižnice MNZ

Pregled novosti je namenjen obveščanju uporabnikov o novitetah v specialni knjižnici MNZ Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Pregled novosti knjig in člankov

Dodatne povezave (1)

html
Specialna knjižnica

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 29. 03. 2017
Posodobljeno na OPSI 16. 03. 2020
Ključne besede novosti knjig in člankov knjižnice MNZ
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2001-01-4446
Pravna podlaga - nazivi Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja mesečno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.