2602 ogledov
Všečkaj

Proračun Republike Slovenije

Proračun Republike Slovenije je pravni akt, ki ga sprejme Državni zbor po posebnem, predpisanem postopku. V državnem proračunu prikazujemo predvidene prihodke in odhodke države za eno leto. Proračun Republike Slovenije sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. V prvem, splošnem delu proračuna, je informacija o tem, kako država zbira prihodke in kako jih porablja. Kdo porablja sredstva in za katera programska področja, je navedeno v posebnem delu proračuna. Načrt razvojnih programov kot tretji del proračuna prikazuje posamezne projekte proračunskih uporabnikov za celotno obdobje njihovega trajanja. V proračunu so za prikaz tega, kako porabljamo proračunska sredstva, kdo ta sredstva porablja in za katere namene, opredeljene proračunske klasifikacije. Te temeljijo na jasno opredeljenih kategorijah, kot so institucionalne enote, ekonomski nameni porabe, programi in projekti, viri sredstev ipd. Več o državnem proračunu si lahko preberete na spletnih straneh državne uprave: https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavni-proracun/ Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Sprejeti proračun 2023 - posebni del”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo. Za to datoteko je omogočen tabelarični predogled celotne vsebine in dostop do podatkov z uporabo API.

Format:
CSV
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata CSV, kar zadošča za oceno 3
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 26/06/2022
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: CSV
  • Zadnji pregled: 26/06/2022
  • Povezava preusmeri na: https://podatki.gov.si/dataset/8e94baf9-ceb4-4020-919d-6e79cb4d2d4b/resource/1131f555-ec37-4197-a5fc-fc018368747d/download/sp2023pos.csv
Naslov URL https://podatki.gov.si/dataset/8e94baf9-ceb4-4020-919d-6e79cb4d2d4b/resource/1131f555-ec37-4197-a5fc-fc018368747d/download/sp2023pos.csv
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka