481 ogledov

Razvid izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije

Zaposlitvena rehabilitacija se izvaja kot javna služba v okviru mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije. V mrežo se vključijo javni zavodi ter druge pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije. Fizične osebe in pravne osebe, ki niso javni zavodi, morajo za izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije pridobiti koncesijo, ki jo podeli minister, pristojen za invalidsko varstvo. Razpiše se javni natečaj za podelitev koncesije s katerim se podelijo koncesije za opravljanje storitve zaposlitvene rehabilitacije za določeno obdobje. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

xlsx
RAZVID_IZVAJALCEV_ZAPOSLITVENE_REHABILITACIJE_2021_2027
xlsx
Seznam_izvajalcev_zaposlitvene_rehabilitacije_2021_2027

Dodatne povezave (2)

html
Zaposlitvena rehabilitacija

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 16. 05. 2017
Posodobljeno na OPSI 19. 03. 2024
Ključne besede zaposlitvena rehabilitacija, zaposlitvene možnosti
Področje Sociala in zaposlovanje
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2004-01-2873, 2005-01-3212, 2006-01-4834, 2007-01-0720, 2011-01-3724, 2014-01-4156
Pravna podlaga - nazivi Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-A)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-B)
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (uradno prečiščeno besedilo) (ZZRZI-UPB2)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-C)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-D)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje 1. 1. 2014 - 31. 12. 2020
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.