281 ogledov

Register zunanjih izvajalcev, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih uporabnikov

Neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov lahko v skladu z 12. členom Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Uradni list RS, št. 72/02) izvajanje notranjerevizijskih storitev poverijo zunanjim izvajalcem, ki so vpisani v register zunanjih izvajalcev, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih uporabnikov v skladu z določili 100. b člena Zakona o javnih financah. . Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

xlsx
Register-zunanjih-izvajalcev-pooblascenih-za-notranje-revidiranje-neposrednih-in-posrednih-uporabnikov_24_1_2024_2

Dodatne povezave (1)

html
Urad za nadzor proračuna

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 27. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 02. 02. 2024
Ključne besede Državna notranja revizija
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 1999-01-3758, 2002-01-3448, 2023-01-2681
Pravna podlaga - nazivi Zakon o javnih financah (ZJF)
Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
Pravilnik o vlogi za vpis in obvestilu o spremembi podatkov v registru zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja, pooblaščenih za notranje revidiranje neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje od 21. 6. 2004
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.