Register jedrskih in sevalnih objektov

Register jedrskih in sevalnih objektov vodi Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost kot javno knjigo. Vsebina registra je podana v Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1), podrobnejšo vsebino in način vodenja pa določa Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (JV2/SV2). Objekti, ki se vodijo v registru, so sevalni, jedrski, manj pomembni sevalni objekti (s področja industrije in raziskav) in zaprta odlagališča. Podatki, ki se vodijo, so naslednji: - ime, sedež in naslov izvajalca sevalne dejavnosti, - ki upravlja z objektom, - ime in priimek zakonitega zastopnika, - opis jedrske ali sevalne dejavnosti v objektu, - pogoji za izvajanje sevalne dejavnosti, - šifra in datum izdaje odločbe o statusu objekta, - šifra in datum izdaje soglasja jedrske in sevalne varnosti, - šifra in datum dovoljenja za obratovanje objekta in veljavnost tega dovoljenja, - ime in priimek odgovorne osebe za varstvo pred sevanji oziroma podatki o delavcih službe varstva pred sevanji, - oznaka in datum izdaje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti v objektu in veljavnost dovoljenja. Register manj pomembnih sevalnih objektov v zdravstvu in veterinarstvu vodi kot javno knjigo organ, pristojen za varstvo pred sevanji. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Uprava za jedrsko varnost

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 20. 02. 2018
Posodobljeno na OPSI 20. 08. 2019
Ključne besede jedrski in sevalni objekti
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2017-01-3698, 2018-01-1151
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)
Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.