Register jedrskih in sevalnih objektov

Register jedrskih in sevalnih objektov vodi Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost kot javno knjigo. Vsebina registra je podana v Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1), podrobnejšo vsebino in način vodenja pa določa Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (JV2/SV2). Objekti, ki se vodijo v registru, so sevalni, jedrski, manj pomembni sevalni objekti (s področja industrije in raziskav) in zaprta odlagališča. Podatki, ki se vodijo, so naslednji: - ime, sedež in naslov izvajalca sevalne dejavnosti, - ki upravlja z objektom, - ime in priimek zakonitega zastopnika, - opis jedrske ali sevalne dejavnosti v objektu, - pogoji za izvajanje sevalne dejavnosti, - šifra in datum izdaje odločbe o statusu objekta, - šifra in datum izdaje soglasja jedrske in sevalne varnosti, - šifra in datum dovoljenja za obratovanje objekta in veljavnost tega dovoljenja, - ime in priimek odgovorne osebe za varstvo pred sevanji oziroma podatki o delavcih službe varstva pred sevanji, - oznaka in datum izdaje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti v objektu in veljavnost dovoljenja. Register manj pomembnih sevalnih objektov v zdravstvu in veterinarstvu vodi kot javno knjigo organ, pristojen za varstvo pred sevanji. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Uprava za jedrsko varnost”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 03/12/2022
Naslov URL https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/uprava-za-jedrsko-varnost/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka