Register kategoriziranih občinskih cest in objektov v Mestni občini Novo mesto

Register kategoriziranih občinskih cest je vsebina vključena v Zbirni kataster Gji, ki je evidenca objektov gospodarske javne infrastrukture. Zbirka vsebuje seznam kategoriziranih občinskih cest, sprejetih z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Odlok MONM”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata HTML, kar zadošča za oceno 1
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 19/06/2024
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 19/06/2024
Naslov URL https://www.novomesto.si/dolenjski-uradni-list/dul-objave/2021112416294675/odlok_o_spremembah_in_dopolnitvah_odloka_o_kategorizaciji_obcinskih_cest_in_kolesarskih_poti_v_mestni_obcini_novo_mesto/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka