Register kategoriziranih občinskih cest in objektov v Mestni občini Novo mesto

Register kategoriziranih občinskih cest je vsebina vključena v Zbirni kataster Gji, ki je evidenca objektov gospodarske javne infrastrukture. Zbirka vsebuje seznam kategoriziranih občinskih cest, sprejetih z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 23/06/2024
Naslov URL https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/catalog.search#/metadata/923dfad8-6172-4ffa-be2a-4436e26a8d78
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka