Register kategoriziranih občinskih cest in objektov v Mestni občini Novo mesto

Register kategoriziranih občinskih cest je vsebina vključena v Zbirni kataster Gji, ki je evidenca objektov gospodarske javne infrastrukture. Zbirka vsebuje seznam kategoriziranih občinskih cest, sprejetih z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Novo mesto. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “PISO”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
ASP
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata HTML, kar zadošča za oceno 1
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 19/06/2024
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Opozorilo Zaznani format "HTML" se ne ujema s formatom, ki ga je določil objavitelj "ASP"
  • Zadnji pregled: 19/06/2024
  • Povezava preusmeri na: https://www.geoprostor.net/piso/login.asp?eprm=D1A8F027A0B9B81FD46D01336D536D3CE2BBFCB471316A14046C395EE5229DB9DB2D95F5992EB56877A042A4399F21125DC6017C6955C90766CCCBD6DF50245F4D3E692D7A82C9A87CE5A572647BF123E954C89889EB8F213FE97390FBA0D27CB3ADB95EFBF043BD613E7059C4B1E234AB8AB022
Naslov URL https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=NOVO_MESTO
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka