511 ogledov

Register kmetijskih gospodarstev

Podatki o kmetijskih gospodarstvih z zemljišči Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 21. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 10. 01. 2018
Ključne besede kmetijstvo
Področje Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-1978, 2014-01-3007, 2012-01-3528
Pravna podlaga - nazivi Zakon o kmetijstvu (ZKme-1)
Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev
Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin (ZdZPVHVVR)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja stalno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.