270 ogledov

Register neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov

Preglede klimatskih sistemov izvajajo neodvisni strokovnjaki, ki pridobijo licenco skladno s 341. členom Energetskega zakona. Register licenc neodvisnih strokovnjakov za preglede klimatskih sistemov upravlja Ministrstvo, pristojno za energijo. V sklopu aktivnosti za zagotavljanje energijske učinkovitosti so predvideni tudi redni pregledi klimatskih sistemov. Redni pregledi klimatskih sistemov v kombinaciji s sistemom avtomatizacije, nadzora in merjenjem rabe energije omogočajo uporabnikom številne prednosti. Namen rednega pregleda klimatskih sistemov je priprava predlogov za povečanje energijske učinkovitosti sistema ali njegovo zamenjavo. Pregled klimatskega sistema mora obsegati: popis in pregled dokumentacije, vizualni in funkcionalni pregled klimatskega sistema in klimatiziranih prostorov, pripravo predlogov izboljšav ter izdelavo poročila o pregledu. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1 v periodični vrsti)

2019

pdf
Register Klima
2/12/2019

Dodatne povezave (2)

html
Portal Energetika
html
Register neodvisnih strokovnjakov za redne preglede klimatskih sistemov

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 29. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 10. 02. 2020
Ključne besede energetika, energetska učinkovitost, toplotne naprave, varčevanje z energijo
Področje Energetika
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon
Pravna podlaga - SOP številka 2014-01-0538
Pravna podlaga - nazivi Energetski zakon (EZ-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje 3. 6. 2016 - 27. 2. 2017
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.