3304 ogledov
Všečkaj

Register nepremične kulturne dediščine

Register nepremične kulturne dediščine je uradna zbirka podatkov o nepremični kulturni dediščini na območju Republike Slovenije. Z vpisom v register dobi vsaka enota evidenčno številko dediščine (EŠD), ki jo uporabljamo v vseh postopkih varovanja kulturne dediščine. V register nepremične kulturne dediščine vpisujemo vso nepremično kulturno dediščino ne glede na vrsto, tip, obseg, lastništvo ali varstveni status enote. Register vodi ministrstvo, pristojno za kulturo. Pobudo za vpis v register lahko vloži vsaka pravna ali fizična oseba pri Ministrstvu za kulturo, predlog za vpis pa vedno pripravi Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije oziroma njegova območna enota. Obseg registra, njegovo vodenje in uporabo podrobno ureja pravilnik o registru kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 66/ 2009). V primeru, da vas zanimajo pravni režimi varstva kulturne dediščine uporabite zbirko Pravnih režimov varstva kulturne dediščine (eVRD). Več informacij o vrstah zbirk in načinu ogleda/prevzema podatkov je na voljo na povezavi "Posredovanje podatkov o kulturni dediščini uporabnikom". Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Pregledovalnik Registra kulturne dediščine”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 28/09/2022
  • Povezava preusmeri na: https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=df5b0c8a300145fda417eda6b0c2b52b
Naslov URL https://gisportal.gov.si/rkd
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka