720 ogledov

Register nepremičnin

Register nepremičnin je javna večnamenska tehnična evidenca. V registru nepremični je zbranih veliko podatkov, ki se lahko interpretirajo in uporabijo za različne namene. Podatki lahko služijo kot prva informacija o dejanskem stanju v prostoru, kot osnova za statistične obdelave podatkov, planiranje in urejanje prostora, obdavčitev, ocene vrednosti na podlagi dejanskega stanja, ipd. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Aplikacija EGP za prenos brezplačnih podatkov

Dodatne povezave (2)

html
Vir na portalu INSPIRE
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 05. 2018
Posodobljeno na OPSI 30. 08. 2022
Ključne besede Katastrske parcele, Namenska raba tal, Nepremičnina stavbe namenska raba tal katastrske parcele načrtovanje/kataster, Stavbe
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke slv
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Splošni pogoji uporabe geodetskih podatkov: http://www.e-prostor.gov.si/dostop-do-podatkov/dostop-do-podatkov/#tab1-1029
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-2024
Pravna podlaga - nazivi Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)
URL zunanjega zajema https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ
Datum zunanjega zajema 30/08/2022 23:20
Datum metapodatkov 30. 8. 2022
GUID zunanjega zajema 26252870-5100-4408-a3e0-54ea80eb3612
Geografsko območje Slovenija
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka
Omejitve dostopa No limitations
Koordinate z.š.: 46.89° do 45.42°
z.d.: 13.35° do 16.63°
Datum referenciranja zbirke 10. 7. 2008 (Datum nastanka)
Tip vira po ISO19139 Podatkovna zbirka
Jezik metapodatkov slv
Povezane storitve (ni povezav)

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.