1373 ogledov

Register prostorskih enot

Register prostorskih enot je integrirana podatkovna baza z lokacijskimi in opisnimi podatki o naslovih in prostorskih enotah (prostorski okoliši, naselja, občine, poštni okoliši, upravne enote, statistične regije, šolski okoliši, ožji deli občin (mestne četrti, krajevne skupnosti, vaške četrti), območne geodetske uprave, enote za državnozborske volitve (državnozborske volilne enote, državnozborski volilni okraji, državnozborska volišča) in enote za lokalne volitve (lokalne volilne enote, lokalna volišča), ulicah in hišnih številkah. V register prostorskih enot se vpisujejo naslednji podatki o prostorskih enotah: vrsta; identifikacijska številka; ime, kadar je določeno; meje in površina. V register prostorskih enot se vpisujejo naslednji podatki o ulicah: ime; identifikacijska številka; geolokacija. V register prostorskih enot se vpisuje tudi hišna številka z geolokacijo. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (5)

html
Aplikacija EGP za prenos brezplačnih podatkov
html
Portal Prostor
html
Aplikacija Javni vpogled
html
INSPIRE - Administrativne enote - ATOM spletna storitev prenosa podatkov
html
Aplikacija JGP za prenos brezplačnih podatkov

Dodatne povezave (2)

html
Vir na portalu INSPIRE
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 05. 2018
Posodobljeno na OPSI 11. 11. 2023
Ključne besede Nacionalno, Naslovi, Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote, Statistični okoliši, Stavbe, Upravne enote, naslovi območja upravljanja/ zaprta območja/ regulirana območja in poročevalske enote register pro
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke slv
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Splošni pogoji uporabe geodetskih podatkov: https://www.e-prostor.gov.si/dostopi/javni-dostop/?acitem=1821-1822
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-2024
Pravna podlaga - nazivi Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)
URL zunanjega zajema https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ
Datum zunanjega zajema 11/11/2023 00:20
Datum metapodatkov 20. 9. 2023
GUID zunanjega zajema 25e80f41-8348-4759-bac1-ec56c7223509
Geografsko območje Slovenija
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka
Omejitve dostopa No limitations
Koordinate z.š.: 46.89° do 45.42°
z.d.: 13.35° do 16.63°
Datum referenciranja zbirke 1. 1. 1995 (Datum nastanka)
Tip vira po ISO19139 Podatkovna zbirka
Jezik metapodatkov slv
Povezane storitve (ni povezav)

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.