112 ogledov

Register sevalnih dejavnosti

Register sevalnih dejavnosti s področja industrije in raziskav vodi Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost kot javno knjigo. Vsebina registra je podana v Zakonu o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1), podrobnejšo vsebino in način vodenja pa določa Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (JV2/SV2). Podatki, ki se vodijo, so naslednji: - ime, sedež in naslov izvajalca sevalne dejavnosti, - datum priglasitve namere za izvajanje sevalne dejavnosti, - opis sevalne dejavnosti, - pogoji za izvajanje sevalne dejavnosti, - ime in priimek odgovorne osebe za varstvo pred sevanji, - datum in številka revizije ocene varstva pred sevanji, - datum začetka in datum prenehanja izvajanja sevalne dejavnosti ter razlog za prenehanje izvajanja sevalne dejavnosti, - datum in šifra izdaje dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti ter njegova veljavnost. Register sevalnih dejavnosti v zdravstvu in veterinarstvu vodi kot javno knjigo organ, pristojen za varstvo pred sevanji. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Uprava za jedrsko varnost

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 20. 02. 2018
Posodobljeno na OPSI 20. 08. 2019
Ključne besede sevalne dejavnosti s področja industrije in raziskav
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2017-01-3698, 2018-01-1151
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1)
Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.