Register sevalnih dejavnosti v zdravstvu in veterini1

Register sevalnih dejavnosti sestavlja evidenca o izvajalcih sevalnih dejavnosti in z njimi povezana zbirka listin. Register sevalnih dejavnosti vsebuje podatke iz listin, zlasti pa: - firmo in sedež ali ime in naslov izvajalca sevalne dejavnosti - opis sevalne dejavnosti, - pogoje za izvajanje sevalne dejavnosti - podatke o geolokaciji vira sevanja - podatke priglasitvi namere - podatke o oceni varstva pred sevanji - podatke o izdaji dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 01. 02. 2017
Posodobljeno na OPSI 12. 12. 2017
Ključne besede sevalne dejavnosti v zdravstvu in veterinarstvu
Področje Zdravje
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Pravilnik
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-1118
Pravna podlaga - nazivi Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.