Register testnih postaj (govedo, konji, drobnica, prašiči in čebele)

Zbirka podatkov o odobrenih testnih postajah (govedo, konji, drobnica, prašiči in čebele). Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 27. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 11. 01. 2018
Ključne besede živalski viri
Področje Kmetijstvo, ribištvo, gozdarstvo in prehrana
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-0716, 2003-01-4264, 2003-01-5362, 2003-01-4263, 2003-01-4246, 2003-01-5358
Pravna podlaga - nazivi Zakon o živinoreji (ZŽiv)
Pravilnik o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v govedoreji
Pravilnik o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v konjereji
Pravilnik o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij v prašičereji
Pravilnik o pogojih za odobritev organizacij in priznanje drugih organizacij pri reji drobnice
Pravilnik o pogojih za odobritev vzrejališč čebeljih matic, testnih postaj in priznanje drugih organizacij v čebelarstvu ter o pogojih glede reje in prometa s čebeljim plemenskim materialom
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.