Register turističnih vodnikov na območju Mestne občine Novo mesto

Register vsebuje podatke o turističnih vodnikih, to so osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja na turističnem območju MO Novo mesto. Pravna podlaga za register je občinski Odlok o lokalnem turstičnem vodenju v MONM, v katerem v 8. člen definira sledeče: Lokalni turistični vodnik se vpiše v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi občinski organ, pristojen za turizem, in vsebuje naslednje podatke: – ime in priimek, – prebivališče, – rojstni podatki, – podatke o številu ur vodenja za preteklo leto, – dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti ter znanju tujih jezikov. Lokalni turistični vodnik začne opravljati dejavnost iz 2. člena tega odloka po vpisu v register. V register lokalnih turističnih vodnikov se lahko vpišejo tudi usposobljeni vodniki iz drugih občin (opravijo v svoji občini ustrezni strokovni preizkus), če ta občina priznava status lokalnega turističnega vodnika za območje njene občine tudi usposobljenim vodnikom iz Mestne občine Novo mesto. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

xlsx
Turistični vodniki 2021

Dodatne povezave (1)

html
Spletna stran MONM

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 30. 11. 2021
Posodobljeno na OPSI 01. 12. 2021
Ključne besede Turizem, lokalni turistični vodnik, turistični vodnik, turistični vodnik v MONM, turistično vodenje
Področje Gospodarstvo
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Odlok o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Novo mesto (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2002-01-3849?sop=2002-01-3849)
Pravna podlaga - SOP številka 2018-01-0541
Pravna podlaga - nazivi Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)
Geografsko območje Mestna občina Novo mesto
Tip organizacije Lokalna uprava
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje od 1. 1. 2002
Povezanost z drugimi javnimi evidencami http://vodniki.registri.si/

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.