119 ogledov

Register virov sevanj v zdravstvu in veterini

Register virov sevanja sestavlja evidenca o virih sevanja, vpisanih v register, in virih sevanja, za katere je bilo izdano dovoljenje za uporabo, in z njimi povezana zbirka listin Register virov sevanja vsebuje podatke iz listin, zlasti pa: - firmo in sedež ali ime in naslov uporabnika vira sevanja - opis vira sevanja - pogoje za uporabo vira sevanja, - podatke o geolokaciji vira sevanja - podatke priglasitvi namere - podatke o izdaji dovoljenja za izvajanje sevalne dejavnosti - podatke o vpisu v register virov sevanja - podatke o izdaji dovoljenja za uporabo vira sevanja. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 27. 11. 2016
Posodobljeno na OPSI 12. 12. 2017
Ključne besede viri ionizirajočih sevanj v zdravstvu in veterinarstvu
Področje Zdravje
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti
Pravna podlaga - SOP številka 2006-01-1118
Pravna podlaga - nazivi Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.