415 ogledov

Register zavezancev za dostop do informacij javnega značaja

RZIJZ vsebuje informacije o tem, kdo so zavezanci za informacije javnega značaja in sicer na podlagi 1. člena ZDIJZ: državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb ter na podlagi 1a člena ZDIJZ poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (3)

html
Register zavezancev za informacije javnega značaja
html
register - splošno

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 08. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 21. 05. 2019
Ključne besede informacije javnega značaja, register, zavezanci
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2003-01-0900, 2014-01-1972
Pravna podlaga - nazivi Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
Pravilnik o vzpostavitvi in vodenju Registra zavezancev za informacije javnega značaja
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Gospodarski subjekti
Pogostost osveževanja dnevno
Časovno obdobje od 17. 10. 2014
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Podatki se osvežujejo dnevno glede na posodabljanje Poslovnega registra Slovenije, Sodnega registra in Registra nematerializiranih vrednostnih papirjev.

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.