243 ogledov

Register zemljepisnih imen

Register zemljepisnih imen je osnovni državni geoinformacijski sloj. Vsebuje imena objektov, ki imajo neko časovno, zgodovinsko, etnološko ali družbeno uveljavljeno identiteto, kar pomeni, da so bolj ali manj trajna v okolju. V register so zajeta imena krajev (imena naseljenih krajev, njihovih delov in imena zgradb), hidronimi (vodna imena), oronimi (imena reliefnih oblik) in horonimi (imena krajinskih delov). Imena so zajeta iz temeljnih topografskih načrtov v merilu 1 : 5.000 in 1 : 10.000, iz državnih topografskih kart v merilu 1 : 25.000 in iz državnih preglednih kart v merilih 1 : 250.000 in 1 : 1.000.000. REZI služi kot samostojni geoinformacijski sloj za lociranje objektov v prostor, kot nadgradnja ostalih geoinformacijskih slojev z zemljepisnimi imeni, za aplikacije na področju topografije, kartografije ter za geografske, statistične in jezikoslovne analize. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2)

html
Aplikacija JGP za prenos brezplačnih podatkov
html
Portal Prostor

Dodatne povezave (2)

html
Vir na portalu INSPIRE
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 05. 2018
Posodobljeno na OPSI 30. 08. 2022
Ključne besede Nacionalno, Podobe/osnovne karte/pokrovnost, Zemljepisna imena
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke slv
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Splošni pogoji uporabe geodetskih podatkov: http://www.e-prostor.gov.si/dostop-do-podatkov/dostop-do-podatkov/#tab1-1029
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2014-01-0962
Pravna podlaga - nazivi Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu (ZDGRS)
URL zunanjega zajema https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ
Datum zunanjega zajema 30/08/2022 23:20
Datum metapodatkov 30. 8. 2022
GUID zunanjega zajema 0f5fd804-9073-42d9-ad3c-b273f59fc16c
Geografsko območje Slovenija
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka
Omejitve dostopa No limitations
Koordinate z.š.: 47.00° do 45.00°
z.d.: 13.00° do 17.00°
Datum referenciranja zbirke 15. 9. 1997 (Datum nastanka), 15. 9. 1997 (Datum objave), 19. 1. 2022 (Datum zadnje spremembe)
Tip vira po ISO19139 Podatkovna zbirka
Jezik metapodatkov slv
Povezane storitve (ni povezav)

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.