384 ogledov

Rudarska knjiga

Zbirka podatkov vsebuje 395 nahajališč mineralnih surovin, za katera je oziroma je bila podeljena rudarska pravica. Za nahajališča so na voljo osnovni atributi (ime nahajališča, tip nahajališča, podatki o lokaciji in mineralni surovini, stanje nahajališča). Cilj je uporabna, hitro dostopna informacija o nahajališčih mineralnih surovin s podeljeno rudarsko pravico, možnost izdelave različnih povpraševanj in povezave na grafične prikaze. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1 v periodični vrsti)

2017

html
Rudarska knjiga
1/10/2017

Dodatne povezave (1)

html
Portal Energetika

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 29. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 05. 10. 2017
Ključne besede izkoriščanje mineralnih surovin, premogovniška politika, rudarstvo
Področje Energetika
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-3351
Pravna podlaga - nazivi Zakon o rudarstvu (ZRud-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje 1. 1. 2004 - 1. 10. 2017
Povezanost z drugimi javnimi evidencami http://www.energetika-portal.si/dokumenti/statisticne-publikacije/mineralne-surovine/

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.