1443 ogledov

Register dajalcev kreditov za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja

Register dajalcev kreditov za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja vodi Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana na podlagi 34. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16, v nadaljevanju: ZPotK-2). V skladu z drugim odstavkom 34. člena ZPotK-2 se v register vpiše dajalca kredita, ko je odločba o izdaji ali podaljšanju dovoljenja dokončna. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Register kreditodajalcev

Dodatne povezave (1)

html
Register dajalcev kreditov za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 26. 11. 2016
Posodobljeno na OPSI 19. 01. 2023
Ključne besede gospodarske družbe, potrošniško kreditiranje
Področje Gospodarstvo
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2)
Pravna podlaga - SOP številka 2016-01-3226
Pravna podlaga - nazivi Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.