3669 ogledov
Všečkaj

Seznam neplačnikov davkov FURS

OPOZORILO Informacijskega pooblaščenca: Obiskovalce spletnih strani, na katerih so objavljeni osebni podatki o neplačnikih – fizičnih osebah in dejanskih lastnikih pravnih oseb opozarjamo, da s temi podatki NI DOVOLJENO vzpostavljati novih zbirk osebnih podatkov, prav tako pa objavljenih podatkov tudi NI DOVOLJENO vnašati v že obstoječe zbirke osebnih podatkov. Več o tem si lahko preberete na povezavi https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/mnenja/Obvestilo.pdf. Finančna uprava RS javno objavlja seznam davčnih zavezancev z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi, ki na 25. dan v mesecu pred mesecem objave presegajo 5.000 EUR in so starejše od 90 dni. Seznam neplačnikov davkov je razvrščen v deset velikostnih razredov in je mesečno objavljen na spletni strani FURS najpozneje do 10. v mesecu. Stari seznam je z objavo novega seznama umaknjen s spletne strani. Pravna podlaga za objavo seznama je v 20. členu Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 – ZDavNepr, 111/13, 22/14 – odl. US, 25/14 – ZFU, 40/14 – ZIN-B, 90/14, 91/15, 63/16, 69/17, 13/18 – ZJF-H, 36/19, 66/19, 145/20 – odl. US in 203/20 – ZIUPOPDVE). Po navodilih Informacijskega pooblaščenca je seznam neplačnikov oblikovan v formatu jpg, ki onemogoča indeksiranje podatkov. Seznam, ki vsebuje osebne podatke o neplačnikih – fizičnih osebah in dejanskih lastnikih pravnih oseb, je sestavljen iz več datotek, v katerih je objavljenih največ 50 dolžnikov. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Seznam neplačnikov davkov FURS”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata HTML, kar zadošča za oceno 0
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 07/08/2022
Preverjanje kakovosti:
  • Opozorilo Ta povezava ne ustreza odprtim podatkom:
    • Lokalna kopija ne obstaja, uporabljena prejšnja ocena: Licenca ni odprta
  • Zadnji pregled: 07/08/2022
Naslov URL http://seznami.gov.si/DURS/main_neplacniki.html
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka