Seznam organov za slovenska tehnična soglasja

Zbirka podatkov obsega seznam organov, ki za neharmonizirane gradbene proizvode podeljujejo slovenska tehnična soglasja, skupaj s področji gradbenih proizvodov, za katera so imenovani. Neharmonizirani gradbeni proizvodi so gradbeni proizvodi, za katere ne obstaja harmonizirana tehnična specifikacija, torej niso zajeti v harmoniziranem standardu oziroma zanje ne obstaja evropski ocenjevalni dokument. Slovensko tehnično soglasje je eden od načinov, kako proizvajalec dokaže lastnosti neharmoniziranega gradbenega proizvoda, in je podlaga za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “SEZNAM ORGANOV ZA SLOVENSKA TEHNIČNA SOGLASJA”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
ODT
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata ODT, kar zadošča za oceno 1
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 01/03/2024
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: ODT
  • Zadnji pregled: 01/03/2024
  • Povezava preusmeri na: https://podatki.gov.si/dataset/149891c9-da40-4061-9c46-83fe55cd3f4d/resource/1e8e963e-31ec-4700-8ff3-3e32bc80c64e/download/seznamorganovzaslovenskatehninasoglasja.odt
Naslov URL https://podatki.gov.si/dataset/149891c9-da40-4061-9c46-83fe55cd3f4d/resource/1e8e963e-31ec-4700-8ff3-3e32bc80c64e/download/seznamorganovzaslovenskatehninasoglasja.odt
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka