Seznam pisnih obvestil o povezavi zbirk osebnih podatkov

Gre za obvestila upravljavcev o povezovanju zbirk osebnih podatkov. Upravljavci osebnih podatkov, ki povezuje dve ali več zbirk osebnih podatkov, ki se vodijo za različne namene, so dolžni o tem predhodno pisno obvestiti IP. Evidenca vsebuje seznam teh obvestil. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Seznam pisnih obvestil o povezavi zbirk osebnih podatkov”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata HTML, kar zadošča za oceno 0
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 19/03/2021
Preverjanje kakovosti:
Pri pregledu datoteke je prišlo do napake
  • Download error
  • Server reported status error: 404 Not Found
  • Zadnji pregled: 02/02/2023
Naslov URL https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/seznam-pisnih-obvestil-o-povezavi-zbirk-osebnih-podatkov/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka