177 ogledov

Seznam podračunov javnofinančnih prihodkov z obveznimi modeli reference, podkonti ozirma šiframi obveznih dajatev

Prikaz podatkov o podračunih s pripadajočimi modeli reference, podkonti oziroma šiframi obveznih dajatev Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

xlsx
Seznam podračunov javnofinančnih prihodkov z obveznimi modeli reference, podkonti ozirma šiframi obveznih dajatev

Dodatne povezave (1)

html
Uprava za javna plačila

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 14. 02. 2017
Posodobljeno na OPSI 25. 08. 2023
Ključne besede model, podkonto, podračuni JFP, seznam podračunov JFP, šifra obvezne dajateve
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2016-01-3228, 2010-01-5311, 2010-01-5737
Pravna podlaga - nazivi Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-1)
Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
Pravilnik o načinu plačevanja, razporejanja in sporočanja podatkov obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja stalno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.