Seznam sklepov Evropske komisije, v katerih so določeni sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov

Zbirka podatkov vsebuje seznam sklepov Evropske komisije, v katerih so določeni sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti bistvenih značilnosti gradbenih proizvodov, gradbenih proizvodov oziroma družin gradbenih proizvodov (sistem AVCP). Tako določen sistem AVCP uporabi proizvajalec gradbenega proizvoda za oceno in preverjanje lastnosti gradbenega proizvoda, ki ga želi dati na trg. Gre za seznam sklepov Evropske komisije, ki so bili tekom let lahko tudi spremenjeni. V zbirki se nahajajo povezave na konsolidirano besedilo sklepov z vključenimi spremembami, vendar je konsolidirano besedilo zgolj informativne narave. Prvoten sklep in njegove spremembe pa so dostopne na isti povezavi. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “SEZNAM-SKLEPOV-GRADBENI-PROIZVODI-v4 XML”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
XML
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata XML, kar zadošča za oceno 3
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 06/12/2022
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: XML
  • Zadnji pregled: 06/12/2022
  • Povezava preusmeri na: https://podatki.gov.si/dataset/91b5067c-8fa9-4699-806e-49b7695cb608/resource/20054082-82fa-4ba1-aca4-6e491e1fcb31/download/seznamsklepovgradbeniproizvodiv4xml.xml
Naslov URL https://podatki.gov.si/dataset/91b5067c-8fa9-4699-806e-49b7695cb608/resource/20054082-82fa-4ba1-aca4-6e491e1fcb31/download/seznamsklepovgradbeniproizvodiv4xml.xml
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka