Seznam sklepov Evropske komisije, v katerih so določeni sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov

Zbirka podatkov vsebuje seznam sklepov Evropske komisije, v katerih so določeni sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti bistvenih značilnosti gradbenih proizvodov, gradbenih proizvodov oziroma družin gradbenih proizvodov (sistem AVCP). Tako določen sistem AVCP uporabi proizvajalec gradbenega proizvoda za oceno in preverjanje lastnosti gradbenega proizvoda, ki ga želi dati na trg. Gre za seznam sklepov Evropske komisije, ki so bili tekom let lahko tudi spremenjeni. V zbirki se nahajajo povezave na konsolidirano besedilo sklepov z vključenimi spremembami, vendar je konsolidirano besedilo zgolj informativne narave. Prvoten sklep in njegove spremembe pa so dostopne na isti povezavi. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Gradbeni proizvodi na notranjem trgu Evropske unije”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
SPLETNA STRAN
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Opozorilo Zaznani format "HTML" se ne ujema s formatom, ki ga je določil objavitelj "spletna stran"
  • Zadnji pregled: 06/12/2022
Naslov URL https://www.gov.si/teme/gradbeni-proizvodi/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka