230 ogledov

Seznam slovenskih standardov, ki privzemajo harmonizirane standarde za gradbene proizvode

Harmonizirani evropski standardi za gradbene proizvode določajo enotne metode za ocenjevanje in potrjevanje lastnosti v povezavi z bistvenimi značilnostmi gradbenih proizvodov, ki so zahtevane v državah članicah Evropske unije in ki omogočajo, da gradbeni objekti izpolnjujejo osnovne zahteve za objekte. Slovenski inštitut za standardizacijo skladno s predpisi privzame harmonizirane evropske standarde kot privzete slovenske standarde. Če je gradbeni proizvod zajet v harmoniziranih standardih, proizvajalec pripravi izjavo o lastnostih za proizvod, ko je ta dan na trg. V izjavi o lastnostih navede lastnosti gradbenih proizvodov v zvezi z bistvenimi značilnostmi teh proizvodov v skladu z ustreznimi harmoniziranimi standardi. Proizvajalec s pripravo izjave o lastnostih prevzame odgovornost za skladnost gradbenega proizvoda z navedenimi lastnostmi. Gradbeni proizvod, za katerega obstaja harmoniziran evropski standard, je ob izpolnjevanju pogojev mogoče dati na trg v vseh državah članicah Evropske unije in je označen s CE oznako. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

spletna stran
Seznam slovenskih standardov, ki privzemajo harmonizirane standarde

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 23. 03. 2022
Posodobljeno na OPSI 08. 06. 2023
Ključne besede CE oznaka, Evropska unija, dajanje na trg, gradbeni proizvodi, harmonizirani standardi
Področje Gospodarstvo
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke UREDBA (EU) št. 305/2011 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS (UL L 088, 4.4.2011, p.5)
Pravna podlaga - SOP številka 2013-01-3032
Pravna podlaga - nazivi Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Časovno obdobje od 24. 4. 2011
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.