609 ogledov

Seznam upraviteljev (na AJPES)

Evidenca je namenjana izvrševanju pristojnosti Ministrstva za pravosodje po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Evidenca vsebuje podatke o upraviteljih: osebno ime, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, naslov stalnega bivališča. Podatki o postopku zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije (za te podatke so odgovorna sodišča): osebno ime sodnika, osebno ime dolžnika. Evidenca je zaprta elektronska baza, dostopna le določenim javnim uslužbencem pod geslom (omogoče-na sledljivost spreminjanja in vpisovanja podatkov ter dostopa do podatkov), del evidenca je spletno objavljen na spletni strani MP. 110. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, Pravilnik o vodenju seznama upraviteljev in o vsebini ter načinu obveščanja Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Seznam upraviteljev (na AJPES)

Dodatne povezave (1)

html
Ministrstvo za pravosodje

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 04. 12. 2017
Posodobljeno na OPSI 06. 12. 2017
Ključne besede Seznam upraviteljev, upravitelji
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-3635, 2008-01-3635
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.