Seznam zavezancev po Uredbi o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah

Organizatorju prireditve, ki mora v skladu z zakonom, ki ureja javna zbiranja, zagotoviti vzdrževanje reda z varnostniki v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, vlada z uredbo določi način in obseg organiziranja varovanja, varnostne ukrepe in vsebino načrta varovanja. Podatki o organizatorju prireditve (naziv firme ali ime in priimek fizične osebe) in naslovu, kjer se izvaja varovanje javne prireditve v skladu z 71. členom ZZasV-1, so javni in se objavijo na spletni strani pristojnega organa. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1 v periodični vrsti)

2023

html
Seznam zavezancev po Uredbi o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah
6/3/2023

Dodatne povezave (1)

html
Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 09. 03. 2023
Posodobljeno na OPSI 16. 03. 2023
Ključne besede javne prireditve, varovanje
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2010-01-0902
Pravna podlaga - nazivi Uredba o obveznem organiziranju službe varovanja na javnih prireditvah
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja po potrebi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.