116 ogledov
Všečkaj

Seznam zbirk podatkov o pravnih režimih

Seznam zbirk podatkov o pravnih režimih vsebuje podatke o posameznih zbirkah podatkov o pravnih režimih, ki so vključene v storitve prostorskega informacijskega sistema. Zbirke podatkov o pravnih režimih vodijo in vzdržujejo pristojni upravljavci zbirk podatkov. Upravljavci zbirk podatkov so občine ali državni organi. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

html
Javno spletno mesto prostorskega informacijskega sistema

Dodatne povezave (2)

html
Vir na portalu INSPIRE
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 27. 05. 2018
Posodobljeno na OPSI 02. 02. 2021
Ključne besede Namenska raba tal, Zavarovana območja
Področje Okolje in prostor
Jezik podatkovne zbirke slv
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2017-01-2915
Pravna podlaga - nazivi Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)
URL zunanjega zajema https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ
Datum zunanjega zajema 02/02/2021 00:20
Datum metapodatkov 1. 2. 2021
GUID zunanjega zajema 03aebee0-6826-45ca-8c5f-ceed609ac6a7
Geografsko območje Slovenija
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka
Koordinate z.š.: 46.9° do 45.4°
z.d.: 13.3° do 16.7°
Datum referenciranja zbirke 2015-06-01T11:43:00 (Datum nastanka), 2016-09-16T11:16:00 (Datum objave), 2018-05-08T11:16:00 (Datum objave)
Tip vira po ISO19139 Podatkovna zbirka
Jezik metapodatkov slv
Povezane storitve (ni povezav)

Komentarji [0]

Dodaj komentar ...

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.