Športni objekti v občini Ankaran

V zbirki so zbrani podatki o športnih objektih v občini Ankaran, skladno z Zakonom o športu. Zbirka se vodi z namenom organiziranega in sistematičnega spremljanja stanja v športu in njegovega razvoja ter za vodenje dolgoročne politike razvoja v športu. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

csv
Športni objekti v občini Ankaran

Dodatne povezave (1)

html
Spletna stran Občine Ankaran, šport in rekreacija

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 30. 04. 2021
Posodobljeno na OPSI 04. 05. 2021
Ključne besede šport, športni objekti
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Občinski podatki Da
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola in vrtec Ankaran (Ur. l. RS, št. 24/2016)
Pravna podlaga - SOP številka 2017-01-1523
Pravna podlaga - nazivi Zakon o športu (ZŠpo-1)
Geografsko območje Občina Ankaran
Tip organizacije Lokalna uprava
Časovno obdobje od 30. 4. 2021
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Razvid športnih objektov,

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.