Število udeležencev na programih usposabljanja in strokovnih izpitih Upravne akademije v letih 2011, 2012, 2013 in 2014

Število udeležencev na programih usposabljanja in strokovnih izpitih UA v letih 2011, 2012, 2013 in 2014 Program usposabljanja na Upravni akademiji načrtno spodbuja in motivira razvoj, kompetentnost in zadovoljstvo zaposlenih v upravi. Organiziranje usposabljanja javnih uslužbencev je osredotočeno na strateške cilje in koncepte razvoja v času in prostoru, izhajajoč iz ciljev razvoja države in javne uprave in iz težnje za učinkovitejšo in cenejšo upravo. Cilj usposabljanja na Upravni akademiji je, da javni uslužbenci ravnajo zakonito, samostojno, politično nevtralno, nepristransko, odgovorno, odprto in etično. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

xls
Število udeležencev upravne akademije

Dodatne povezave (1)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 09. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 11. 01. 2018
Ključne besede Javna uprava, informacijska varnost, upravni postopki
Področje Izobraževanje, kultura in šport
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka Ni podatka
Pravna podlaga - nazivi Ni naziva
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 1. 1. 2011
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.