U-I vpisnik Ustavnega sodišča RS

Vpisnik se vodi za zadeve ocene ustavnosti oziroma zakonitosti predpisov in splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Ustavno sodišče

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 06. 02. 2017
Posodobljeno na OPSI 19. 12. 2017
Ključne besede Ustavno sodišče, ocena ustavnosti in zakonitosti predpisov, pravice in svoboščine, presoja ustavnosti in zakonitosti, ustava, ustavno pravo, ustavno sodišče
Področje Pravosodje, pravni sistem in javna varnost
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Morebitni posebni pogoji se določijo v upravni odločbi
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2007-01-4309
Pravna podlaga - nazivi Poslovnik Ustavnega sodišča
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja stalno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.