347 ogledov

Register Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti

Register Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti je uradna evidenca s podatki: evidenčna številka, nazivu in sedež Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti, ki jo URSM, kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za šolstvo in šport, vodi na podlagi 11. člena Zakona o mladinskih svetih (Uradni list RS, št. 70/00 in 42/10) in Pravilnika o registraciji in vodenju registra mladinskih svetov (Uradni list RS, št. 60/01 in 85/01 – popr.). Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “predstavitev akterjev v mladinskem sektorju”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 24/02/2024
  • Povezava preusmeri na: https://www.gov.si/teme/mladinski-sektor/
Naslov URL http://www.ursm.gov.si/si/delovna_podrocja/mladinski_sektor/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka