4728 ogledov

Varstveni režimi kulturne dediščine (eVrd)

Podatki v sloju eVRD so sestavljeni iz podatkov o varstvenih režimih kulturne dediščine in podatkov registra nepremične kulturne dediščine. Podatki o varstvenih režimih so podrobneje opisani in pojasnjeni v Priročniku pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri prostorskem načrtovanju in posegih v prostor v območjih kulturne dediščine. Podatki, povzeti po registru, dodatno opisujejo in pojasnjujejo lastnosti, zaradi katerih je enota oziroma območje opredeljeno kot nepremična kulturna dediščina. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (2 v periodični vrsti)

2023

gml
eVRD julij 2023
27/7/2023
zip
eVRD (Shapefile)
27/7/2023

Dodatne povezave (4)

html
Geografski informacijski sistem kulturne dediščine (GisKD)
html
Varstvo dediščine v prostorskih in razvojnih dokumentih
html
Priročnik pravnih režimov varstva
INSPIRE - Varstveni režimi kulturne dediščine (eVrd)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 05. 2018
Posodobljeno na OPSI 27. 07. 2023
Ključne besede Zavarovana območja, kulturna dediščina
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-0485
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1; Uradni list RS, št. 16/08 in nadaljnje spremembe).
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja dvotedensko
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.