4107 ogledov
Všečkaj

Varstveni režimi kulturne dediščine (eVrd)

Podatki v sloju eVRD so sestavljeni iz podatkov o varstvenih režimih kulturne dediščine in podatkov registra nepremične kulturne dediščine. Podatki o varstvenih režimih so podrobneje opisani in pojasnjeni v Priročniku pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri prostorskem načrtovanju in posegih v prostor v območjih kulturne dediščine (https://gis.gov.si/MK_eVRDpredpis/P_11_11_02.htm). Podatki, povzeti po registru, dodatno opisujejo in pojasnjujejo lastnosti, zaradi katerih je enota oziroma območje opredeljeno kot nepremična kulturna dediščina. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (3)

wms
html
eVRD ArcGIS Mapserver povezava
wfs

Dodatne povezave (4)

html
Pregledovalnik pravnih režimov varstva kulturne dediščine eVRD
html
Vir na portalu INSPIRE
XML
Zapis zunanjega zajema

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 05. 2018
Posodobljeno na OPSI 29. 06. 2021
Ključne besede Zavarovana območja, kulturna dediščina
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke slv
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev uporabe
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni podatka
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-0485
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1; Uradni list RS, št. 16/08 in nadaljnje spremembe).
URL zunanjega zajema https://eprostor.gov.si/imps/srv/slv/csw-IJZ
Datum zunanjega zajema 29/06/2021 23:20
Datum metapodatkov 29. 6. 2021
GUID zunanjega zajema 3873f3c0-03d9-4410-b730-4f72bd7c9bff
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka
Omejitve dostopa No limitations
Koordinate z.š.: 46.8763° do 45.4258°
z.d.: 13.3835° do 16.6079°
Datum referenciranja zbirke 14. 9. 2008 (Datum nastanka), 14. 9. 2008 (Datum objave)
Tip vira po ISO19139 Podatkovna zbirka
Jezik metapodatkov slv
Povezane storitve

Komentarji [0]

Dodaj komentar ...

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.