4728 ogledov

Varstveni režimi kulturne dediščine (eVrd)

Z vidika varstva in ohranjanja nepremične kulturne dediščine so primerni tisti ukrepi, ki jo spoštujejo in ponujajo možnosti za njen razvoj. Pripravljavci razvojnih programov, planov in načrtov morajo pri njihovi pripravi upoštevati varstvo dediščine in vanje vključevati ukrepe varstva. V postopkih priprave in sprejemanja planov se varstvo dediščine zagotavlja z upoštevanjem aktov o razglasitvi spomenikov, registriranih arheoloških najdišč in dediščine iz strokovnih zasnov varstva kulturne dediščine, s presojo vplivov na dediščino in arheološke ostaline ter z upoštevanjem smernic in mnenj. Ministrstvo za kulturo je pripravilo Priročnik pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri pripravi planov in posegih v območja kulturne dediščine, da lahko pripravljavci planov, izdelovalci okoljskih poročil in poročil o vplivih na okolje ter drugi uporabniki na enem mestu dobijo zgoščen pregled prečiščenih besedil vseh pravnih režimov varstva, ki na dan izdaje tega priročnika v Republiki Sloveniji veljajo za območja kulturne dediščine, kot to izhaja iz različnih pravnih podlag. Priročnik je povezan z GIS pregledovalnikom in podatki pravnih režimov varstva kulturne dediščine. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (4 v periodični vrsti)

2024

xls
eVRD (xls)
12/7/2024
gpkg
eVRD (Gpkg)
12/7/2024
gml
eVRD (Gml)
12/7/2024
zip
eVRD (Shapefile)
12/7/2024

Dodatne povezave (4)

html
Geografski informacijski sistem kulturne dediščine (GisKD)
html
Varstvo dediščine v prostorskih in razvojnih dokumentih
html
Priročnik pravnih režimov varstva
INSPIRE - Varstveni režimi kulturne dediščine (eVrd)

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 05. 2018
Posodobljeno na OPSI 12. 07. 2024
Ključne besede Zavarovana območja, kulturna dediščina
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2008-01-0485
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1; Uradni list RS, št. 16/08 in nadaljnje spremembe).
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja dnevno
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.