2341 ogledov

Vodna knjiga

Vodna knjiga je sestavljena iz evidence o podeljenih vodnih pravicah, evidence o evidentirani posebni rabi vode in evidence o izdanih vodnih soglasjih ter zbirke listin, kot to predpisuje 154. člen Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spr.) in Pravilnik o vodni knjigi (Uradni list RS, št. 48/18). Vodno knjigo sestavljajo zbirke: Vodna dovoljenja, Vodna soglasja, Koncesije in Evidentirana posebna raba vode. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (6)

html
Vodna dovoljenja - spletni pregledovalnik
html
Atlas voda - Vodna dovoljenja, Koncesije
zip
Evidentirana posebna raba vode
zip
Vodna soglasja in mnenja

Dodatne povezave (1)

html
Direkcija za vode

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 23. 02. 2017
Posodobljeno na OPSI 28. 03. 2023
Ključne besede gospodarjenje z vodo, raba naravnih virov, raba vode, voda, vodno gospodarstvo
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Ne
Podatki velike vrednosti Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Na voljo je spletni vpogled v podatke
Omogočen masovni prenos Ne
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2018-01-2448 , 2002-01-3237
Pravna podlaga - nazivi Pravilnik o vodni knjigi
Zakon o vodah (ZV-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 13. 9. 2002
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.