208 ogledov

Vodna območja

Vodno območje je temeljna enota upravljanja z vodami v skladu z EU Okvirno direktivo o vodah (2000/60/ES) in Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spr.) (angl. River Basin District - RBD). Vodno območje je s predpisom določeno območje, ki obsega eno ali več sosednih povodij, skupaj s pripadajočimi podzemnimi vodami ter morjem in je teritorialna podlaga za upravljanje z vodami. Vodni območji v Republiki Sloveniji sta določeni v Pravilniku o določitvi meja povodij in porečij ter meja vodnih območij z vodami 1. reda, ki jima pripadajo (Uradni list RS, št. 82/03). Določeni sta dve vodni območji - meja med vodnim območjem Donave in vodnim območjem Jadranskega morja poteka po hidrografski razvodnici in je enaka meji med porečjem Save in povodjema Soče ter jadranskih rek. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Vodni kataster - Vodni območji”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
ZIP
Odprtost:
Razlog: Zbirka vsebuje datoteke formata SHP, kar zadošča za oceno 0
★★★★★  Povezani podatki - vsebujejo URI in povezave na druge podatke (npr. RDF)
★★★★☆  Povezljivi podatki - vsebujejo naslove URI (npr. RDF)
★★★☆☆  Strukturirani podatki v odprtem formatu (npr. CSV)
★★☆☆☆  Strukturirani podatki vendar v lastniškem formatu (npr. Excel)
★☆☆☆☆  Nestrukturirani podatki (npr. PDF)
Ocena posodobljena: 08/02/2023
Preverjanje kakovosti:
  • Opozorilo Ta povezava ne ustreza odprtim podatkom:
    • Lokalna kopija ne obstaja, uporabljena prejšnja ocena: Datoteke ni bilo mogoče prenesti. Vzrok: Download error. Opis napake: Connection timed out after 30s. Preverjeno na 16/07/2022. Ta naslov je bil nazadnje dostopen 04/06/2022.
  • Opozorilo Zaznani format "SHP" se ne ujema s formatom, ki ga je določil objavitelj "ZIP"
  • Zadnji pregled: 08/02/2023
Naslov URL https://www.statika.evode.gov.si/fileadmin/vodkat/DRSV_VO_ADM_OBM.zip
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka