621 ogledov

Vodna telesa podzemnih voda

Vodno telo je enota načrtovanja upravljanja voda, kot to določa Okvirna direktiva o vodah (2000/60/ES). Vodna telesa in njihova prispevna območja sestavljajo vodna območja. Vodno telo je pomemben in razpoznaven del voda, ki se ga določi zaradi spremljanja stanja voda ter ohranitve in doseganja ciljnega stanja voda. Postopke določanja vodnih teles določajo predpisi iz okvira Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spr.). Vodno telo podzemnih voda je pomemben in razpoznaven del podzemne vode znotraj enega ali več vodonosnikov. Vodna telesa podzemnih voda so določena s Pravilnikom o določitvi vodnih teles podzemnih voda (Uradni list RS, št. 63/05) na podlagi geoloških, hidroloških, pedoloških lastnosti vodonosnikov in podatkih o rabi zemljišč in antropogenih obremenitvah. Nadaljujte z branjem ...

Podatkovni viri (1)

zip
Vodni kataster - Vodna telesa podzemnih voda

Dodatne povezave (1)

html
Vir na portalu INSPIRE

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 18. 05. 2018
Posodobljeno na OPSI 14. 09. 2022
Ključne besede Direktiva 2000/60/ES, Območja upravljanja/zaprta območja/regulirana območja in poročevalske enote, Prioritetna zbirka, Telo podzemne vode (Vodna direktiva), Vodna telesa (Vodna direktiva)
Področje Okolje in prostor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2002-01-3237, 2017-01-1602, 2005-01-2797
Pravna podlaga - nazivi Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in spr.)
Pravilnik o vodnem katastru (Uradni list RS, št. 30/17)
Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda (Uradni list RS, št. 63/05)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni podatka

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.