301 ogledov

Vojaška evidenca

Zbirka vsebuje podatke o državljanih, ki v koledarskem letu dopolnijo 17 let starosti, državljanih, ki želijo opraviti prostovoljno služenje vojaškega roka, državljanih, ki želijo prostovoljno opravljati vojaško službo v rezervni sestavi, vojakih na služenju vojaškega roka, vojaških obveznikih, vojaških osebah v stalni sestavi Slovenske vojske in na delovnih mestih Ministrstva za obrambo, na katerih se opravlja vojaška služba (1. in 2. točka prvega odstavka, in četrti odstavek 20. člena in 58. člen Zakona o obrambi; 7. člen, prvi odstavek 8. člena in 62.b člen Zakona o vojaški dolžnosti; tretji odstavek 22. člena, tretji odstavek 28. člena in prvi odstavek 29. člena Zakona o tajnih podatkih; prvi odstavek 49. člena Zakona o obrambi; 342. točka Pravil službe v Slovenski vojski) Omejitve glede osebnih podatkov Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Metapodatki za zbirko po ZVOP-1”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
Pri pregledu datoteke je prišlo do napake
  • Download error
  • Server reported status error: 404 Not Found
  • Zadnji pregled: 19/04/2024
Naslov URL https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/pregled-zbirk/?tx_zbirke_registerzbirk%5Bzavezanec%5D=702&tx_zbirke_registerzbirk%5Baction%5D=show&tx_zbirke_registerzbirk%5Bcontroller%5D=Zavezanec&cHash=e624ac2711ca2dc3db3c5937b17dcbf1
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka