Vpisnik Urada RS za meroslovje za zadeve, v katerih se izda odločba o prekršku

Vpisnik za zadeve, v katerih se izda odločba o prekršku (Odl vpisnik). Vpisniki so namenjeni preglednosti in učinkovitemu vodenju prekrškovnih postopkov ter za statistično poročanje. Za vsako vpisano zadevo v vpisniku se vnese zahtevane podatke iz odločbe o prekršku (npr. o prekrškovnem organu, storilcu prekrška, kraju in času prekrška, znesku globe in stroškov postopka, pravni opredelitvi prekrška), ter ključne podatke , ki se nanašajo na plačilo terjatve ali nadaljno dogajanje v postopku o prekršku npr. o vložitvi pritožbe oz. zahteve za sodno varstvo, prisilni izterjavi. Urad RS za meroslovje PN vpisnik vodi v elektronski obliki. Nadaljujte z branjem ...

Datoteka: “Urad za meroslovje ”

Predogled

Predogled je na voljo le za datoteke CSV, XML, XLS, XLSX, JSON, GEOJSON, slike (PNG, JPG, GIF) ter prosto besedilo.

Format:
HTML
Preverjanje kakovosti:
  • Zaznani format: HTML
  • Zadnji pregled: 28/01/2023
  • Povezava preusmeri na: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-meroslovje/
Naslov URL http://www.mirs.gov.si/si/
Datum posodobitve Ni podatka
Scraper url Ni podatka
Scraped Ni podatka