353 ogledov

Vpisnik dovoljenj za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu

V skladu z 6. odstavkom 28. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) lahko delodajalec lahko opravljanje vseh ali posameznih nalog organiziranja in zagotavljanja varnosti pri delu poveri zunanjim službam, ki imajo dovoljenje za delo po tem zakonu, kadar teh nalog ne more zagotoviti s svojimi strokovnimi delavci. Pogoji za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu so določeni v Pravilniku o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 2/17). Vse organizacije z dovoljenjem za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu so zbrane v vpisniku. Vpisnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu vsebuje podatke o organizacijah - pravnih osebah in samostojnih podjetnikih posameznikih, ki opravljajo eno ali več vrst strokovnih nalog. Podatki iz vpisnika so javni. Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko prične opravljati strokovne naloge z dnem vpisa v vpisnik. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
SPLETNA STRAN MDDSZ

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 30. 11. 2016
Posodobljeno na OPSI 01. 04. 2017
Ključne besede dovoljenje, strokovna naloga, varnost pri delu
Področje Sociala in zaposlovanje
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki so objavljeni kot odprti podatki
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 1999-01-2652
Pravna podlaga - nazivi Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 11. 12. 2014
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.