Vpisnik in pomožne knjige pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije komisiji zaradi postopka o prekršku

Zaradi evidence zadev v obravnavi, za učinkovito vodenje in preglednost postopkov ter za statistično poročanje Varuha človekovih pravic Republike Slovenije vodi: - vpisnik za zadeve prekrškov, v katerih se izda odločba o prekršku; - vpisnik za zadeve, v katerih se vloži obdolžilni predlog; - seznam odvzetih predmetov; - evidenco zapadle, neplačane globe, sodne takse, stroškov postopka, odvzete premoženjske koristi in kazni za kršitev postopka ter nadomestnih zaporov Na dan 29.12.2016 evidence nimajo vpisov, ker organ ni sprožil in vodil nobenih postopkov kot prekrškovni organ. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (1)

html
Katalog informacij javnega značaja

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 04. 09. 2017
Posodobljeno na OPSI 04. 09. 2017
Ključne besede Prekršek, globa, odgovorna oseba, storilec, vlagatelj
Področje Prebivalstvo in družba
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov Priznanje avtorstva (CC BY 4.0)
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov Ni omejitev (navedba vira)
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov Ni omejitve (ponovna uporaba je brezplačna)
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2003-01-0238
Pravna podlaga - nazivi Zakon o prekrških (ZP-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Časovno obdobje od 1. 1. 2013
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji [0]

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.