553 ogledov

VPISNIK MORSKIH ČOLNOV

Vpisnik čolnov je javna knjiga. Vsaka zainteresirana stranka ima pravico pod nadzorom pooblaščenega delavca pregledovati podatke iz glavne knjige. Podatke je mogoče dobiti tudi po telefonu. Stranki, ki ne izkaže upravičenega interesa, ni dovoljen vpogled v zbirko listin oziroma ne more pridobiti podatka iz zbirke listin. Pravilnik o elektronskem dostopu do podatkov iz vpisnika morskih čolnov uvaja možnost oddaljenega elektronskega vpogleda do podatkov, vpisanih v glavno knjigo vpisnika morskih čolnov, preko svetovnega spleta. Podatki, pridobljeni preko oddaljenega elektronskega dostopa, nimajo značaja potrdila o stanju vpisov v vpisniku iz 208. člena Pomorskega zakonika. Podatki pridobljeni preko oddaljenega elektronskega dostopa odražajo stanje v vpisniku na pretekli dan. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (2)

html
JAVNI VPOGLED V VPISNIK MORSKIH ČOLNOV
html
Uprava za pomorstvo

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 23. 08. 2017
Posodobljeno na OPSI 11. 12. 2017
Ključne besede morski čolni, vpisnik
Področje Promet in infrastruktura
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2001-01-1582
Pravna podlaga - nazivi Pomorski zakonik (PZ)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja ni načrtovano
Povezanost z drugimi javnimi evidencami FURS, IO MODUL MJU, CENTRI ZA SOCIALNO DELO, MORS, MNZ

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.