Vpisnik prekrškovnih zadev po Zakonu o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1)

Zbirka osebnih podatkov oziroma vpisnik vsebuje podatke o kršiteljih, zoper katere proračunska inšpekcija vodi prekrškovne postopke v zvezi s kršitvami Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1). Urad RS za nadzor proračuna kot prekrškovni organ vodi ta vpisnik kot obvezno zbirko podatkov po 206. členu ZP-1. Nadaljujte z branjem ...

Dodatne povezave (2)

html
Urad RS za nadzor proračuna, Sektor proračunske inšpekcije
html
Urad RS za nadzor proračuna

Dodatne informacije

Dodano na OPSI 27. 12. 2016
Posodobljeno na OPSI 14. 10. 2021
Ključne besede prekršek
Področje Javni sektor
Občinski podatki Ne
Jezik podatkovne zbirke Slovenščina
Dostopnost podatkov Podatki v celoti oz. v pretežni meri niso javno dostopni
Licenca, pod katero je objavljena zbirka odprtih podatkov /
Posebni pogoji glede ponovne uporabe podatkov /
Posebni pogoji glede cene ponovne uporabe podatkov /
Pravna podlaga - brez SOP številke Ni podatka
Pravna podlaga - SOP številka 2003-01-0238
Pravna podlaga - nazivi Zakon o prekrških (ZP-1)
Geografsko območje Slovenija
Tip organizacije Državni organi
Pogostost osveževanja stalno
Časovno obdobje od 31. 3. 2016
Povezanost z drugimi javnimi evidencami Ni povezave

Komentarji (0)

Dodaj komentar

Da preprečimo neželene komentarje, vas prosimo, da izpolnete obrazec ReCAPTCHA s tem, da obkljukate prikazano polje.